TEL AVIV

RESIDENTIAL HOUSE

INTERIOR DESIGN

עיצוב פנים

בנין מגורים

תל אביב

לפני מספר שנים התחלנו ללוות את הבנין, הנמצא במרכז תל אביב, בכל מה שנדרש מבחינה אדריכלית.

הבנין הינו בנין מגורים, המאוכלס על ידי תושבי חוץ אמידים.

 הפרויקט התחיל עם עיצוב פנים, אך בהמשך התרחב 

 לליווי אדריכלי של הליך משפטי, שבו יחד עם עורכי הדין הצלחנו לעצור נישול של לקוחותינו משטחים משותפים.

לאחר שפרשה זו הסתיימה בהצלחה, חזרנו לתכנון  עיצוב הפנים של הלובי ושל כל השטחים המשותפים, כולל תכנון חדר אירוח לחגים, ובריכה בחצר המשותפת. 

WHAT

INTERIOR DESIGN

עיצוב פנים

WHERE

TEL AVIV

תל אביב

WHEN

2012-2017

  • White Facebook Icon
  • White Pinterest Icon
  • White Instagram Icon

Tel Aviv, Israel   תל אביב, ישראל    054-4558123

© place and space, Ayelet Mallis Cohen, Architect

 אילת מליס כהן, ארכיטקטית

צור עימנו קשר

PLACE & SPACE 

ARCHITECTURE