Urban Planning- תכנון עירוני
Urban Planning- תכנון עירוני

תכנון עירוני תכנית בנין עיר- תב"ע שטח של כ-40 דונם קרית אתא

press to zoom
Urban Planning- תכנון עירוני
Urban Planning- תכנון עירוני

תכנון עירוני תכנית בנין עיר- תב"ע שטח של כ-40 דונם קרית אתא

press to zoom
Urban Planning- תכנון עירוני
Urban Planning- תכנון עירוני

תכנון עירוני תכנית בנין עיר- תב"ע שטח של כ-40 דונם קרית אתא

press to zoom
1/2

Kiryat Ata

Urban Planning

קרית אתא

תכנון עירוני-אורבני

שכונת מגורים

400 יחידות דיור

תכנון עירוני - תכנון אורבני - תכנית בנין עיר ותכנית מפורטת

אחוזת מולר- חלקת קרקע יחודית בקרית אתא, בשטח של כ-40 דונם,  הנקראת על שם משפחת מולר, אשר הקימה את מפעל הטקסטיל "אתא".

שכונת המגורים לכ- 400 יחידות דיור, תוכננה סביב פארק מרכזי ירוק וצירים ירוקים המובילים אליו.הצפיפות בשכונה התחלקה בין מבנים בגבהים שונים, כאשר גובהם הולך ויורד לעבר המרכז הירוק. תכנון השכונה החדשה התייחס גם למבני המגורים הקיימים, מתוך מטרה ליצור המשכיות והומוגניות, הן באמצעות הגנים הירוקים ובחירת מיקומם והן על ידי יצירת כביש הפרסה המתחבר לשתי רצועות דרך קיימות.

בתכנון שולבו בניני מגורים מגוונים אשר עוצבו עם קו יחודי לשכונה על מנת להקנות לה אופי וזהות. 

התב"ע והתכנית המפורטת התחילו כתכניות בסמכות ועדה מקומית, עברו לדיון בועדה מחוזית.

WHAT

Urban Planning

תכנון עירוני

תב"ע

WHERE

Kiryat Ata

קרית אתא

WHEN

2005