400,000 Dwelling
400,000 Dwelling

International Competition Salt, Spain תחרות תכנון אורבני- ספרד

press to zoom
400,000 Dwelling
400,000 Dwelling

International Competition Salt, Spain תחרות תכנון אורבני- ספרד

press to zoom
400,000 Dwelling
400,000 Dwelling

International Competition Salt, Spain תחרות תכנון אורבני- ספרד

press to zoom
400,000 Dwelling
400,000 Dwelling

International Competition Salt, Spain תחרות תכנון אורבני- ספרד

press to zoom
1/8
"400,000 DWELLINGS” Salt, Spain
Urban Planning

תחרות בינלאומית

תכנון אורבני

סולט, ספרד

תכנון אורבני עבורי הוא תכנון אשר ממשיך את המרקם הקיים, משתלב עם העבר, ומשאיר מקום לפיתוח והתרחבות בעתיד. 

תהליך הצמיחה האורבנית בעולם המערבי מתאפיין בהשתנות של  מרכזי המגורים, ממרכזים מנותקים ומופרדים, לרצף אורבני אחד, כמו במקרה של העיר ג'ירונה וסולט, בספרד. המשימה שלנו, מתכנני הערים, היא למצוא את האיזון בין אורבניות לשטחים ירוקים פתוחים, שאינם מפותחים, ולאפשר לתושבים הגרים במרכזים אורבניים לחוות את הטבע בצורתו המקורית.

בחיפוש אחר תווים אשר יאפיינו את הטבע ויביעו אותו מצאתי את הפרקטל.

עולם הפרקטלים הוא מגוון ואינסופי, ומתוכו בחרתי את "פרקטל-עץ" מכיון שיש לו יכולת לשלב שתי ישויות שונות- הסביבה האורבנית והטבע ויצרתי את "הפרקטל האורבני"- "Urban Fractal".

הפרויקט כלל תכנון עירוני של רובע מגורים חדש בשטח של כ- 350 דונם, ברמה של תכנית מפורטת. התאוריה והתכנון מפורטים בגליונות הפרויקט.  

WHAT

Urban Planning

תכנון עירוני

תכנון אורבני

תב"ע

WHERE

Salt- Barcelona Region, Spain

העיר סולט 

מטרופולין ברצלונה

ספרד

WHEN

2004